บริษัท อัพไรท์ สปอร์ต จำกัด
101/5 หมู่9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140